logo-dia.png

Köszöntöm Önt a Közjóléti Alapítvány a Vidéki Családokért alapítvány honlapján. Örülök, hogy megtisztelt bennünket azzal, hogy érdeklődik alapítványunk és az alapítvány által működtetett szociális -és gyermekjóléti intézményünk nyújtotta szolgáltatásokról, lehetőségekről.

Mészáros Géza kuratóriumi elnök

Alapítványunk 2017. novemberében jött létre. A KAVICS, mint mozaikszó nevünk rövidített változata, de kitűzött céljainkat, tevékenységünket is jelképezi. KKultúrális tevékenység támogatásaA-Adománygyűjtés, adományközvetítésV-Vidéken élő személyek, társadalmi csoportok segítéseI-Időskorúak támogatása, szociális alapszolgáltatások biztosításaCSCsalád-és gyermekjóléti szolgáltatás. 

Az alapítvány fő célja a gyermekvédelmi és szociális szolgáltatások biztosítása, működtetése az önkormányzatokkal kötött ellátási szerződés alapján, valamint a későbbiekben csatlakozni kívánó önkormányzatok részére. Tevékenységünk a vidéki településeken élő családok, gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésére vagy megszűntetésére irányul, valamint a családok hatékony szociális, mentális, komplex családsegítői támogatása érdekében intézményt működtetünk 2018. januártól Család-és Gyermekjóléti Szolgálat néven a Pápai és Zirci Járás területén. Célunk a vidéki lakosság hatékony megsegítése, minden olyan tevékenység támogatása, fejlesztési célok megvalósítása, mely minden generáció számára életminőséget javító szolgáltatást nyújt. 

Szívesen várjuk és fogadjuk az érdeklődőket, leendő partnereinket, a hozzánk csatlakozni szándékozókat.

Győrfy Viktória intézményvezető

Az alapítvány céljai

Az alapító okiratban megfogalmazott célok és tevékenységek

·      Az alapítvány célja: a gyermekvédelmi és szociális szolgáltatások biztosítása, működtetése az önkormányzatokkal kötött ellátási szerződés alapján, valamint a későbbiekben csatlakozni kívánó önkormányzatok részére. A kistérséghez tartozó településeken élő gyermekek és családok veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése és a családok hatékony szociális, mentális, komplex családsegítői támogatása érdekében. 

·      Az alapítvány célja az intézményben dolgozók munkakörülményeinek javítása, kommunikációs eszközökkel való fejlesztése, szakmai továbbképzése érdekében történő tevékenység támogatása. Az alapítvány további céljai a vidéki településeken élő személyek hatékony megsegítése, minden olyan tevékenység támogatása, működés elősegítése, fejlesztési célok megvalósítása, mely minden generáció számára életminőséget javító szolgáltatást nyújt. 

·      Az alapítvány célja a működési területén egészség-megőrzési, betegség-megelőzési, elsősorban prevenciós jellegű felvilágosító tevékenységek, közösségi sporttevékenységek támogatása.

·      Az alapítvány a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, mint cél megvalósulása érdekében a hátrányos helyzetűeknek segítséget nyújt.

·      Az alapítvány célja a gyermek és ifjúságvédelem, a gyermekek és fiatalok érdekképviselete, melyet a gyermekjóléti szolgáltatás működtetésével, rendszeres életvezetési tanácsadással biztosít.

·      Az alapítvány célja a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, ennek érdekében család-és gyermekjóléti szolgáltatást biztosít.

·      Az alapítvány célja minden olyan szociális alapszolgáltatás biztosítása, mely a kistérségben élők hátrányát javítja. (gyermekek, családok, idősek)

·      Az alapítvány célja az idősödő lakosság fokozott segítése, napközbeni ellátásához szükséges feltételek biztosítása, bentlakásos elhelyezés létrehozása, megszervezése, eljuttatása.

·      Cél a kistérséghez tartozó települések között az időskorúak, gyermekek eljuttatása a szolgáltatások igénybevételéhez.

·      Cél a fokozott krízishelyzetben lévő személyek, idősek és gyermekek természetbeni segítsége (adományok gyűjtése).

·      Az alapítvány kistérségi szinten kívánja a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatait bővíteni, kistérségi szinten ellátni az önkormányzatokkal kötendő feladat-ellátási szerződések alapján.

·      Az alapítvány célja az önkormányzatok által kötelező feladatként ellátó szociális, köznevelési feladatok működtetésének segítése.

·      Cél a településeken élők közösségfejlesztő programjainak segítése, a helyi kulturális programokhoz való hozzáférés elősegítése.

·      Az alapítvány célja a szakemberek közötti cserekapcsolatok kiépítésének segítése, szakmai tanulmányutak bel-és külföldön történő szervezése és támogatása.


Az alapítvány a céljának elérése érdekében az alábbi tevékenységet végzi:

 

 

 

Tevékenység

 

 

Közfeladat

 

Jogszabályhely

1.

nevelés, oktatás, képességfejlesztés

alapfokú köznevelés

2011. évi CXC. tv. 4. §. a.) c.) p.) u.) pontja

2.

sporttevékenység

alapfokú egészség biztosítása

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bek. 15. pont

3.

egészségmegőrzés, betegségmegelőzés

alapfokú egészségügyi ellátás

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bek. 4.) - 5.) pontja

4.

időskorúak gondozása, szociális tevékenység, családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás

alapfokú szociális ellátás, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bek. 8.) pontja

5.

kulturális tevékenység

alapfokú kultúra biztosítása

1991. évi XX. tv. 121.§. a.) pontja

6.

kulturális örökség megóvása

alapfokú kultúra biztosítása

2001. évi LXIV. tv. 5. §. (1) bek.

7.

hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

esélyegyenlőség biztosítása

2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bek. 10.) pontja


Az alapítvány ügyvezető szerve: a négy természetes személyből álló kuratórium.

 Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat.

csaladok.png

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

A Közjóléti Alapítvány a Vidéki Családokért (továbbiakban: KAVICS Alapítvány) a többször módosított szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.), az 1/2000. (1. 7.) SZCSM rendelete és annak módosítása alapján, valamint a 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről alapján feladat-ellátási szerződés keretében Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot működtet.

Szolgáltató/intézmény neve: Közjóléti Alapítvány a Vidéki Családokért

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

Székhely címe:                      8513 Mihályháza, Jókai u. 2.

Telefon:                                 89/348-586

E-mail:                                  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ágazati azonosító:                S0521988

 

A feladat-ellátási szerződést megkötött közös önkormányzati hivatalok 

 

Nemesszalóki Közös Önkormányzati Hivatal           9533 Nemesszalók, Rákóczi u. 15. 

Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatal               8427 Bakonybél, Pápai u. 7

Dudari Közös Önkormányzati Hivatal                      8416 Dudar, Rákóczi F. u. 19.

Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal  8430 Bakonyszentkirály, Kossuth u. 69.

Csóti Közös Önkormányzati Hivatal                         8558 Csót, Rákóczi u. 39. 

Nyárádi Közös Önkormányzati Hivatal                     8512 Nyárád Kossuth L. u. 1.                                        

                                                           

A szolgálat illetékességi és működési területe :

 

A család-és gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásait az 1993. évi III. tv. 3.§ és a 7.§ (1) bekezdésében továbbá az 1997. évi XXXI. tv. 4.§ (1) bekezdésében meghatározott személyek vehetik igénybe, feltéve, hogy Mihályháza, Nemesszalók, Vinár, Marcalgergelyi, Külsővat, Nyárád, Dáka, Pápasalamon és Pápadereske , Csót, Nagygyimót, Bakonytamási, Nagydém, Egyázaskesző, Várkesző, Malomsok, Marcaltő, közigazgatási területe, valamint a Zirci járás területéről Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Bakonynána, Porva, Csesznek, Dudar, Nagyesztergár, Bakonybél, Olaszfalu, Pénzesgyőr területén lakcímmel rendelkeznek. Krízishelyzet esetén más illetékességi területhez tartozó személy is felkeresheti segítségért a szolgálatot.

Család- és gyermekjóléti szolgálat feladatai

 

-       információnyújtás

-       jelzőrendszer működtetése

-        kríziskezelés 

-       ellátásokhoz való hozzájutás segítése

-       közvetítés más szolgáltatásokhoz

-        természetbeni, pénzbeli ellátások nyújtásához alapvető segítő szolgáltatás (jogosultság megállapításában, folyósításban és felhasználásban való részvétel erre való felhatalmazás esetén /helyi rendelet/)

-       általános tanácsadások (szociális, gyermeknevelési, életvezetési, mentális, háztartásgazdálkodási, konfliktusok a családban, tanulási nehézségek)

-       válsághelyzetben lévő várandós anya segítése

-       családsegítés – gyermekekkel és családjukkal, egyénekkel, gyermektelen családokkal végzett szociális munka 

-       csoportmunka egyéni- és csoportos készségfejlesztés, közösségfejlesztés 

-       szabadidős programok szervezése

-       folyamatos kapcsolattartás és együttműködés a járásszékhelyen működő család-és gyermekjóléti központtal 

 

Igénybevétel módja: 

A család- és gyermekjóléti szolgálat által nyújtott szolgáltatás többnyire az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérésére, indítványára történik, valamint a jelzőrendszeri tagok jelzése alapján. De történhet a hatóság által elrendelt formában alapellátás, vagy védelembe vétel keretében.

Az ellátás térítésmentesen vehető igénybe. 

A veszélyeztetettséget észlelő-és jelzőrendszer működtetése során a szolgálat fogadja a jelzőrendszer tagjaitól érkező jelzéseket esetjelző adatlapon (letölthető), majd megteszi a szükséges intézkedéseket. 

Munkatársaink a szociális szakmai munka Etikai Kódex alapján dolgoznak, a titoktartást biztosítjuk a hozzánk fordulóknak. 

Ellátott településeink

Mihályháza, Nemesszalók, Külsővat, Marcalgergelyi, Vinár, Egyházaskesző, Várkesző, Nagygyimót, Csót, Bakonytamási, Nagydém, Marcaltő, Malomsok, Dudar, Nagyesztergár, Bakonyoszlop, Csesznek, Bakonyszentkirály, Bakonybél, Pénzesgyőr, Olaszfalu, Bakonynána, Porva,Nyárád, Dáka, Pápasalamon és Pápadereske